Trái cây Việt Nam
CHUỐI SỨ (sống)

CHUỐI SỨ (sống)

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ

1 đ/kg
CHUỐI GIÀ

CHUỐI GIÀ

CHUỐI GIÀ

1 đ/Kg
DƯA HẤU TRÒN (SỌC)

DƯA HẤU TRÒN (SỌC)

THANH LONG LOẠI 1 (500-700GR)

THANH LONG LOẠI 1 (500-700GR)

TÁO HỒNG VIÊT NAM

TÁO HỒNG VIÊT NAM

SƠ RI

SƠ RI

SƠ RI

1 đ/Kg
ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN

NHO PHAN THIẾT

NHO PHAN THIẾT

MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

DƯA HẤU HẮC MỸ NHÂN

DƯA HẤU HẮC MỸ NHÂN

CHUỐI CAU

CHUỐI CAU

CHUỐI CAU

1 đ/Kg
BƯỞI 5 ROI LOẠI 1

BƯỞI 5 ROI LOẠI 1