Rau củ quả
TÁO GALA BA LAN

TÁO GALA BA LAN

TÁO GALA BA LAN

72.000  đ/KG
BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

215.000  đ/KG
TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND

180.000  đ/KG
TÁO QUEEN NEWZEALAND

TÁO DAZZLE NEWZEALAND

TÁO QUEEN NEWZEALAND

83.000  đ/Kg
CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

31.800  đ/Kg
TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

86.000  đ/KG
TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

67.000  đ/KG
LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

95.500  đ/KG
CAM AI CẬP

CAM AI CẬP

CAM AI CẬP

75.000  đ/KG
DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

19.900  đ/Kg
Dưa lưới tròn ruột cam 0.8kg

Dưa lưới tròn ruột cam 0.8kg up

Dưa Hà Lan ruột xanh 0.8 kg

Dưa Hà Lan ruột xanh 0.8 kg up

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

18.200  đ/TRÁI
CHUỐI SỨ HƯỜNG

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ HƯỜNG

17.500  đ/kg
CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

34.900  đ/KG
ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

NẤM KIM CHÂM VIỆT NAM 200G

NẤM KIM CHÂM VIỆT NAM 200G

NẤM ĐÙI GÀ HÀN QUỐC 200GR

NẤM ĐÙI GÀ HÀN QUỐC 200GR