Rau củ quả
DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

17.500  đ/TRÁI
MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

XOÀI GIỐNG THÁI

Updating...

XOÀI GIỐNG THÁI

43.500  đ/Kg
XOÀI ĐÀI LOAN 0.6-1.2K

XOÀI ĐÀI LOAN 0.6-1.2K

XOÀI CÁT HÒA LỘC

XOÀI CÁT HÒA LỘC 0.4KG UP

XOÀI CÁT HÒA LỘC

45.700  đ/Kg
XOÀI CÁT CHU VÀNG

XOÀI CÁT CHU VÀNG

XOÀI CÁT CHU VÀNG

42.500  đ/Kg
DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

15.000  đ/Kg
CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

34.900  đ/KG
CHUỐI SỨ HƯỜNG

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ HƯỜNG

16.000  đ/kg
CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

20.900  đ/Kg
LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

77.500 đ/Kg
85.000  đ
-9%
LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

61.500 đ/KG
67.000  đ
-9%
KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

238.000 đ/KG
260.000  đ
-9%
TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

67.000  đ/KG
TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

62.500 đ/KG
68.000  đ
-9%
TÁO GALA BA LAN

TÁO GALA

TÁO GALA BA LAN

54.000 đ/KG
68.000  đ
-21%