Rau củ quả
CAM XOÀN

CAM XOÀN

CAM XOÀN

32.000 đ/kg
54.500  đ
BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI...

44.500 đ/Kg
57.900  đ
KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

215.000  đ/KG
TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND

207.000  đ/KG
TÁO DAZZLE NEWZEALAND

TÁO DAZZLE NEWZEALAND

TÁO DAZZLE NEWZEALAND

105.000  đ/Kg
CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

33.500  đ/Kg
TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

60.000 đ/kg
69.500  đ
TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

75.500 đ/KG
83.000  đ
TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

75.000  đ/KG
LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

91.000 đ/KG
100.000  đ
CAM AI CẬP

CAM AI CẬP

CAM AI CẬP

65.000 đ/KG
77.000  đ
DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

20.500  đ/Kg
Dưa lưới tròn ruột cam 0.8kg

Dưa lưới tròn ruột cam 0.8kg up

Dưa Hà Lan ruột xanh 0.8 kg

Dưa Hà Lan ruột xanh 0.8 kg up

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

18.200  đ/TRÁI
CHUỐI SỨ HƯỜNG

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ HƯỜNG

16.200  đ/kg
CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

34.900  đ/KG
ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

NẤM KIM CHÂM VIỆT NAM 200G

NẤM KIM CHÂM VIỆT NAM 200G

NẤM ĐÙI GÀ HÀN QUỐC 200GR

NẤM ĐÙI GÀ HÀN QUỐC 200GR