Thực phẩm tươi
ĐẬU HỦ TA 280G

ĐẬU HỦ TA 280G

ĐẬU HỦ TA 280G

13.200  đ/HỘP
ĐẬU HŨ NON 280G

ĐẬU HŨ NON 280G

ĐẬU HŨ NON 280G

13.000  đ/HỘP
ĐẬU HỦ TRẮNG (LỚN)

ĐẬU HỦ TRẮNG (LỚN)

ĐẬU HỦ TRẮNG (LỚN)

4.000  đ/PHẦN
ĐẬU HỦ CHIÊN (LỚN)

ĐẬU HỦ CHIÊN (LỚN)

ĐẬU HỦ CHIÊN (LỚN)

3.800  đ/PHẦN
BÁNH ƯỚT BA KHÁNH 500G

BÁNH ƯỚT BA KHÁNH 500G

PHỞ TƯƠI BA KHÁNH 500G

PHỞ TƯƠI BA KHÁNH 500G

BÚN BÒ HUẾ BA KHÁNH 500G

BÚN BÒ HUẾ BA KHÁNH 500G

BÁNH CANH BA KHÁNH 500G

BÁNH CANH BA KHÁNH 500G

BÁNH CANH BA KHÁNH 500G

11.000  đ/GÓI
BÚN TƯƠI BA KHÁNH 500G

BÚN TƯƠI BA KHÁNH 500G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 500G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 500G

105.500  đ/Cây
GIÒ BÒ VISSAN CÂY 250G

GIÒ BÒ VISSAN CÂY 250G

GIÒ BÒ VISSAN CÂY 250G

64.000  đ/Cây