Thực phẩm tươi
ĐẬU HỦ TA 280G

ĐẬU HỦ TA 280G

ĐẬU HỦ TA 280G

11.000  đ/HỘP
ĐẬU HŨ NON 280G

ĐẬU HŨ NON 280G

ĐẬU HŨ NON 280G

10.500  đ/HỘP
ĐẬU HỦ TRẮNG (LỚN)

ĐẬU HỦ TRẮNG (LỚN)

ĐẬU HỦ TRẮNG (LỚN)

4.300  đ/PHẦN
ĐẬU HỦ CHIÊN (LỚN)

ĐẬU HỦ CHIÊN (LỚN)

ĐẬU HỦ CHIÊN (LỚN)

4.300  đ/PHẦN
BÁNH ƯỚT BA KHÁNH 500G

BÁNH ƯỚT BA KHÁNH 500G

PHỞ TƯƠI BA KHÁNH 500G

PHỞ TƯƠI BA KHÁNH 500G

BÚN BÒ HUẾ BA KHÁNH 500G

BÚN BÒ HUẾ BA KHÁNH 500G

BÁNH CANH BA KHÁNH 500G

BÁNH CANH BA KHÁNH 500G

BÚN TƯƠI BA KHÁNH 500G

BÚN TƯƠI BA KHÁNH 500G