Đồ khô
MÌ JIN VỊ BÒ SỐT VANG GÓI 80G

MÌ JIN VỊ BÒ SỐT VANG GÓI 80G

MÌ JIN VỊ BÒ SỐT VANG GÓI 80G

5.100 đ/GÓI
9.000  đ
-43%
MÌ GẤU ĐỎ TÔM CHUA CAY GÓI 63G

MÌ GẤU ĐỎ TÔM CHUA CAY GÓI 63G

GẠO THƠM ĐẬM ĐÀ ST24 - 5KG

GẠO THƠM ĐẬM ĐÀ ST24 - 5KG

MÌ HẢO HẢO XÀO KHÔ TÔM HÀNH 75G
MÌ HẢO HẢO XÀO KHÔ TÔM HÀNH 75G
NUI LỚN SA GÓI 400G

NUI LỚN SA GÓI 400G

NUI LỚN SA GÓI 400G

27.800  đ/Gói
MÌ HẢO HẢO SA TẾ HÀNH TÍM 75G

MÌ HẢO HẢO SA TẾ HÀNH TÍM 75G

BÚN HẰNG NGA HƯƠNG VỊ BÚN GIÒ HEO 75G
BÚN HẰNG NGA HƯƠNG VỊ BÚN GIÒ HEO 75G
MÌ HẢO HẢO CHAY RAU NẤM 74G

MÌ HẢO HẢO CHAY RAU NẤM 74G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA BÒ (35G X5) GÓI 175G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA BÒ (35G X5) GÓI 175G

GẠO MÙA LÚA TÔM ST25 - TÚI 5KG

GẠO THƠM ST25  TÚI 5KG

NUI LỚN ĐB SAFOCO GÓI 400G

NUI LỚN ĐB SAFOCO GÓI 400G

MÌ TRỘN KHOAI TÂY OMACHI XỐT SPAGHETTI 91G

MÌ TRỘN KHOAI TÂY OMACHI XỐT SPAGHETTI 91G

MIẾN PHÚ HƯƠNG YẾN TIỆC (60 VẮT) 210G

MIẾN PHÚ HƯƠNG YẾN TIỆC (60 VẮT) 210G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO GÓI 55G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO GÓI 55G

MÌ HẢO HẢO LẨU KIM CHI HÀN QUỐC 75G

MÌ HẢO HẢO LẨU KIM CHI HÀN QUỐC 75G

GẠO THƠM ST25 TÚI 5KG

GẠO THƠM ST25 TÚI 5KG

GẠO THƠM ST25 TÚI 5KG

215.000  đ/Túi
MÌ SATẾ GIẤY 70G
 MÌ SATẾ GIẤY 70G x30 

MÌ SATẾ GIẤY 70G

3.800  đ/GÓI
MÌ KRAFT TRẮNG 2 TÔM GÓI 75GR

 MÌ KRAFT TRẮNG 2 TÔM GÓI 75GR

MÌ DD OMACHI SPECIAL BÒ HẦM SỐT VANG 92G
 MÌ DD OMACHI SPECIAL BÒ HẦM SỐT VANG 92G 
MÌ KOKOMI ĐẠI 90 TÔM CHUA CAY MN 90G
 MÌ KOKOMI ĐẠI 90 TÔM CHUA CAY MN 90G