Đồ khô
GẠO THƠM ĐẬM ĐÀ ST24 - 5KG

GẠO THƠM ĐẬM ĐÀ ST24 - 5KG

GẠO MÙA LÚA TÔM ST25 - TÚI 5KG

GẠO THƠM ST25  TÚI 5KG

GẠO MÙA LÚA TÔM ST25 - TÚI 5KG

167.000 đ/Túi
187.500  đ
LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G

LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G 

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN HEO (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN HEO (18G x5) GÓI 90G 

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN BÒ (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN BÒ (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA HEO (35G X5) GÓI 175G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA HEO (35G X5) GÓI 175G 

CÁ HỘP BA CÔ GÁI PRK 155G

CÁ HỘP BA CÔ GÁI PRK 155G

NUI LỚN ĐB SAFOCO GÓI 400G

NUI LỚN ĐB SAFOCO GÓI 400G

MÌ TRỘN KHOAI TÂY OMACHI XỐT SPAGHETTI 91G

MÌ TRỘN KHOAI TÂY OMACHI XỐT SPAGHETTI 91G

MÌ OMACHI SỐT BÒ HẦM 80GR

MÌ OMACHI SỐT BÒ HẦM 80GR 

MÌ OMACHI SƯỜN NGŨ QUẢ 80G

MÌ OMACHI SƯỜN NGŨ QUẢ 80G

MÌ OMACHI TÔM CHUA CAY THÁI 80G

MÌ OMACHI LẨU TÔM 5 SAO 78G

MÌ GORENG RENDENG VỊ BÒ CAY 91G

MÌ GORENG RENDENG VỊ BÒ CAY 91G

MÌ GORENG PEDAS VỊ CAY NỒNG 79G

MÌ GORENG PEDAS VỊ CAY NỒNG 79G

MÌ GORENG RASA IGA PENYET VỊ SƯỜN 80G

MÌ GORENG RASA IGA PENYET VỊ SƯỜN 80G

MÌ HOÀNH THÁNH TÔM GÓI 76G

MÌ HOÀNH THÁNH TÔM GÓI 76G

MÌ HẢO 100 HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY GÓI 65G

MÌ HẢO 100 HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY GÓI 65G

MÌ HẢO HẢO TÔM XÀO CHUA NGỌT 75G

MÌ HẢO HẢO TÔM XÀO CHUA NGỌT 75G

ĐỆ NHẤT MÌ GIA HƯƠNG VỊ THỊT BẰM 83G

ĐỆ NHẤT MÌ GIA HƯƠNG VỊ THỊT BẰM 83G