Đông lạnh
XÚC XÍCH DELI SUMO LE GOURMET GÓI 250G

XÚC XÍCH DELI SUMO LE GOURMET GÓI 250G

CÁ TRỨNG KHÔNG TẨM SGFOOD KHAY 200G

CÁ TRỨNG KHÔNG TẨM SGFOOD KHAY 200G

CHẢ GIÒ THỊT VISSAN 500G

CHẢ GIÒ THỊT VISSAN 500G

CHẢ GIÒ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ HẢI SẢN VISSAN 500G

CHẢ GIÒ HẢI SẢN VISSAN 500G

CHẢ GIÒ HẢI SẢN VISSAN 500G

42.200 đ/Gói
52.000  đ
CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT THỊT CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT THỊT CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ REAL THỊT GÓI 400G

CHẢ GIÒ REAL THỊT GÓI 400G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

BÁNH MANDU HẢI SẢN CJ BIBIGO GÓI 175G

BÁNH MANDU HẢI SẢN CJ BIBIGO GÓI 175G

BÁNH MANDU THỊT & BẮP CJ BIBIGO GÓI 175G

BÁNH MANDU THỊT & BẮP CJ BIBIGO GÓI 175G

CÁ VIÊN VIETSIN 200G

CÁ VIÊN VIETSIN 200G

CÁ VIÊN VIETSIN 200G

36.300  đ/GÓI
XÚC XÍCH VIỆT LUCKY 5 CÂY GÓI 250G

XÚC XÍCH VIỆT LUCKY 5 CÂY GÓI 250G

CHẢ LỤA G BÌ QUE 50G

CHẢ LỤA G BÌ QUE 50G

CHẢ LỤA G BÌ QUE 50G

10.000  đ/CÂY
CHẢ LỤA G BÌ ỚT XIÊM XANH QUE 50G

CHẢ LỤA G BÌ ỚT XIÊM XANH QUE 50G

XÚC XÍCH FUNNY VISSAN GÓI 500G

XÚC XÍCH FUNNY VISSAN GÓI 500G

XÚC XÍCH YUMMY LC FOODS GÓI 200G

XÚC XÍCH YUMMY LC FOODS GÓI 200G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

37.900  đ/Gói
BIBIGO KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT 100G

BIBIGO KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT 100G

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ THỊT ĐB VISSAN GÓI 400G

CHẢ GIÒ THỊT ĐB VISSAN GÓI 400G