Thịt trứng
CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

51.000  đ/KG
XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

22.000  đ/KG
GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

72.500  đ/KG
MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

45.500  đ/KG
ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

77.000  đ/KG
ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

56.000  đ/KG
CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

82.000  đ/KG
TRỨNG CÚT V.FOOD HỘP 30

TRỨNG CÚT V.FOOD HỘP 30

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH...

30.000 đ/VỈ
33.000  đ
TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

248.000  đ/Kg
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

138.000  đ/Kg
NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

176.000  đ/Kg
CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

240.000  đ/Kg