Thịt trứng
BÍT TẾT BÒ ÚC

BÍT TẾT BÒ ÚC

BÍT TẾT BÒ ÚC

330.000  đ/0
NẠC VAI BÒ ÚC

NẠC VAI BÒ ÚC

NẠC VAI BÒ ÚC

320.000  đ/KG
SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

265.000  đ/Kg
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

122.400 đ/Kg
153.000  đ
THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

135.000  đ/Kg
NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

165.000  đ/Kg
CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

82.500 đ/Kg
110.000  đ
CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

100.800 đ/Kg
126.000  đ
BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

240.000  đ/Kg
BA RỌI HEO

BA RỌI HEO 

BA RỌI HEO

175.000  đ/Kg
NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

101.300 đ/Kg
135.000  đ
XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

73.500 đ/Kg
98.000  đ
XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

71.300 đ/Kg
95.000  đ
HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

38.000 đ/Giỏ
45.800  đ