Thịt trứng
NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

116.000 đ/Kg
155.000  đ
-26%
XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

80.000 đ/Kg
107.000  đ
-26%
CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

92.000 đ/Kg
122.000  đ
-25%
XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

78.000 đ/Kg
98.000  đ
-21%
BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

204.000 đ/Kg
255.000  đ
-20%
CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

108.000 đ/Kg
135.000  đ
-20%
NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

146.000 đ/Kg
182.000  đ
-20%
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

126.000 đ/Kg
157.000  đ
-20%
THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

124.000 đ/Kg
155.000  đ
-20%
TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

BA RỌI HEO

BA RỌI HEO 

BA RỌI HEO

195.000  đ/Kg
SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

280.000  đ/Kg
CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

87.000  đ/KG
ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

67.000  đ/KG
ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

90.000  đ/KG
MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

54.000  đ/KG
GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

94.000  đ/KG
XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

24.000  đ/KG
CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

51.000  đ/KG