Đồ uống
NƯỚC ĐÓNG CHAI DASANI 500ML

NƯỚC ĐÓNG CHAI DASANI 500ML

THÙNG NƯỚC NGỌT PEPSI CHAI PET 390ML

THÙNG NƯỚC NGỌT PEPSI CHAI PET 390ML

LỐC 6 NƯỚC NGỌT PEPSI CHAI PET 390ML

LỐC 6 NƯỚC NGỌT PEPSI CHAI PET 390ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML (THÙNG)

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

TRÀ BÍ ĐAO LON 310ML

TRÀ BÍ ĐAO LON 310ML

TRÀ BÍ ĐAO LON 310ML

9.000  đ/Lon
COCA COLA CHAI PET 390ML

COCA COLA CHAI PET 390ML

COCA COLA CHAI PET 390ML

7.000  đ/Chai
AQUAFINA PET 1500ML

AQUAFINA PET 1500ML

AQUAFINA PET 1500ML

10.000  đ/Chai
NƯỚC NGỌT PEPSI CHAI PET 390ML

NƯỚC NGỌT PEPSI CHAI PET 390ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG SỮA CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG SỮA CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG TÁO CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG TÁO CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG DÂU CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG DÂU CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI CHAI 235ML

NƯỚC TĂNG LỰC CARABAO 250ML

NƯỚC TĂNG LỰC CARABAO 250ML

TRÀ XANH C2 HƯƠNG CHANH 455ML

TRÀ XANH C2 HƯƠNG CHANH 455ML

HỒNG TRÀ C2 VỊ ĐÀO 455ML

HỒNG TRÀ C2 VỊ ĐÀO 455ML

NƯỚC NGỌT 7UP SLEEK LON 330ML

NƯỚC NGỌT 7UP SLEEK LON 330ML

7 UP REVIVE PET 500ML

7 UP REVIVE PET 500ML

7 UP REVIVE PET 500ML

10.000  đ/Chai
NƯỚC TĂNG LỰC CÀ PHÊ WAKE-UP 330ML

NƯỚC TĂNG LỰC CÀ PHÊ WAKE-UP 330ML

FANTA ORANGE SLEEK 320ML

FANTA ORANGE SLEEK 320ML

FANTA GREEN CREAM LON 320ML

FANTA GREEN CREAM LON 320ML