Thực phẩm sơ chế
RAU QUẢ (CÁC LOẠI) ĐÓNG VỈ

RAU QUẢ (CÁC LOẠI) ĐÓNG VỈ

CẢI CHUA BÚP LÕI

CẢI CHUA BÚP LÕI

GIÒ SỐNG

GIÒ SỐNG 

BÚN TƯƠI  THỦ ĐỨC

BÚN TƯƠI  THỦ ĐỨC

RAU XÀO ĐÓNG VĨ

RAU XÀO ĐÓNG VĨ

CÁ TẨM ƯỚP ĐÓNG VĨ

CÁ TẨM ƯỚP ĐÓNG VĨ

CÁ HƯỜNG MUỐI XẢ ỚT

CÁ HƯỜNG MUỐI XẢ ỚT

VĨ CANH SÚP

VĨ CANH SÚP

VĨ SU SỢI

VĨ SU SỢI

VĨ SU SỢI

1 đ/Kg
MĂNG VÀNG LUỘC

MĂNG VÀNG LUỘC

KHỔ QUA BÀO ĐÓNG VĨ

KHỔ QUA BÀO ĐÓNG VĨ

LÒNG GÀ TẨM ƯỚP

LÒNG GÀ TẨM ƯỚP

ĐẬU HỦ CHIÊN LỚN (MIẾNG)

ĐẬU HỦ CHIÊN LỚN (MIẾNG)

VỈ CANH CHUA

VỈ CANH CHUA

KHOAI MỠ ĐÓNG VĨ

KHOAI MỠ ĐÓNG VĨ

BÍ RỢ/ BÍ ĐỎ ĐÓNG VỈ

BÍ RỢ/ BÍ ĐỎ ĐÓNG VỈ

GÀ TẨM ƯỚP ĐÓNG VĨ

GÀ TẨM ƯỚP ĐÓNG VĨ

CÁNH GÀ SƠ CHẾ

CÁNH GÀ SƠ CHẾ