Các loại quả
THƠM TRÁI GỌT VỎ 1/2 TRÁI

THƠM TRÁI GỌT VỎ 1/2 TRÁI

CÀ CHUA TÚI LƯỚI

CÀ CHUA TÚI LƯỚI

BẮP MỸ ĐÓNG KHAY

BẮP MỸ ĐÓNG KHAY

BẮP MỸ ĐÓNG KHAY

12.800 đ/Vỉ
ĐẬU BẮP TRẮNG

ĐẬU BẮP TRẮNG

BÍ HỒ LÔ

BÍ HỒ LÔ

BÍ HỒ LÔ

1 đ/Kg
BÍ RỢ ĐỎ NHỎ

BÍ RỢ ĐỎ NHỎ

BÍ XANH

BÍ XANH

BÍ XANH

1 đ/Kg
THƠM TRÁI GỌT VỎ

THƠM TRÁI GỌT VỎ

SU SU

SU SU

SU SU

1 đ/Kg
MƯỚP HƯƠNG

MƯỚP HƯƠNG

KHỔ QUA

KHỔ QUA  

KHỔ QUA

1 đ/Kg
ĐẬU ĐŨA

ĐẬU ĐŨA 

ĐẬU ĐŨA

1 đ/Kg
ĐẬU COVE XANH (NHẬT)

ĐẬU COVE XANH (NHẬT)

ĐẬU COVE TRẮNG

ĐẬU COVE TRẮNG

ĐẬU BẮP  XANH

ĐẬU BẮP  XANH

DƯA LEO BABY NHẬT

DƯA LEO BABY NHẬT 

DƯA LEO

DƯA LEO

DƯA LEO

1 đ/Kg
CÀ TÍM

CÀ TÍM

CÀ TÍM

1 đ/Kg
CÀ CHUA ANA

CÀ CHUA ANA

CÀ CHUA ANA

1 đ/Kg
BÍ RỢ ĐỎ (LỚN)

BÍ RỢ ĐỎ (LỚN)