Rau củ quả
KHOAI TÂY VÀNG ĐÀ LẠT VIETGAP 5-10C

KHOAI TÂY VÀNG ĐÀ LẠT VIETGAP 5-10C

KHOAI MỠ 0.6-1.2K

KHOAI MỠ 0.6-1.2K

KHOAI MỠ 0.6-1.2K

47.000  đ/Kg
KHOAI LANG GIỐNG NHẬT VIETGAP 5-10C

KHOAI LANG GIỐNG NHẬT VIETGAP 5-10C

ĐẬU COVE GIỐNG NHẬT VIETGAP

ĐẬU COVE GIỐNG NHẬT VIETGAP

ĐẬU COVE TRẮNG VIETGAP

ĐẬU COVE TRẮNG VIETGAP

CỦ CẢI TRẮNG VIETGAP 3-5C

CỦ CẢI TRẮNG VIETGAP 3-5C

CỦ DỀN VIETGAP

CỦ DỀN VIETGAP

CỦ DỀN VIETGAP

32.500  đ/Kg
CÀ TÍM VIETGAP

CÀ TÍM VIETGAP

CÀ TÍM VIETGAP

28.500  đ/Kg
CÀ RỐT ĐÀ LẠT VIETGAP

CÀ RỐT ĐÀ LẠT

BÔNG CẢI XANH VIETGAP

BÔNG CẢI XANH

BẮP CẢI TRẮNG VIETGAP 1-1.8K

BẮP CẢI TRẮNG

Bắp cải trái tim Vietgap

Bắp cải trái tim

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

KHỔ QUA  VIETGAP

KHỔ QUA  VIETGAP

KHỔ QUA VIETGAP

36.500  đ/Kg
DƯA LEO VIETGAP 6-10T

DƯA LEO VIETGAP 6-10T

DƯA LEO VIETGAP 6-10T

24.200  đ/kg