Rau củ quả
ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

ỚT CHUÔNG ĐỎ VIETGAP

ỚT CHUÔNG ĐỎ VIETGAP

CÀ CHUA TÚI LƯỚI VIETGAP 10-13T

CÀ CHUA TÚI LƯỚI VIETGAP 10-13T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

ĐẬU COVE TRẮNG VIETGAP

ĐẬU COVE TRẮNG VIETGAP

ĐẬU COVE GIỐNG NHẬT VIETGAP

ĐẬU COVE GIỐNG NHẬT VIETGAP

ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP TRẮNG

ĐẬU BẮP

33.500  đ/Kg
BẮP CẢI TRẮNG VIETGAP 1-1.8K

BẮP CẢI TRẮNG

BẮP CẢI TRÁI TIM VIETGAP
BẮP CẢI TRÁI TIM VIETGAP
BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BÔNG CẢI XANH VIETGAP

BÔNG CẢI XANH

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

28.000  đ/KG
CẢI THÌA MT 300G

CẢI THÌA MT 300G

CẢI THÌA MT 300G

11.700  đ/GÓI
CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

CẢI NGỌT MT 300gr

CẢI NGỌT MT 300 GR

CẢI NGỌT MT 300gr

10.500  đ/Gói
CẢI BÓ XÔI VIETGAP

CẢI BÓ XÔI VIETGAP

50.000  đ/KG
RAU NGÓT SATRA VIETGAP GÓI 300GR

RAU NGÓT SATRA VIETGAP GÓI 300GR

RAU MUỐNG NƯỚC SATRA VIETGAP GÓI 450G

RAU MUỐNG NƯỚC SATRA VIETGAP GÓI 450G

RAU MỒNG TƠI SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU MỒNG TƠI SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU DỀN SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU DỀN VIETGAP