Trái cây nội
DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

21.500  đ/Kg
CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

20.000  đ/KG
MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

34.900  đ/KG
DƯA HẤU SỌC MỸ

DƯA HẤU SỌC MỸ

DƯA HẤU SỌC MỸ

19.000  đ/KG
CHUỐI SỨ HƯỜNG

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ HƯỜNG

16.800  đ/kg
XOÀI CÁT HÒA LỘC

XOÀI CÁT HÒA LỘC 0.35 - 0.45 KG

XOÀI CÁT HÒA LỘC

76.800  đ/KG
DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

BƠ 034

BƠ 034

BƠ 034

38.500  đ/KG
DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

17.500  đ/Trái
XOÀI ĐÀI LOAN

XOÀI ĐÀI LOAN 0.6 - 1.2KG

XOÀI ĐÀI LOAN

29.500  đ/KG