Trái cây nội
ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

XOÀI CÁT HÒA LỘC

XOÀI CÁT HÒA LỘC 0.4KG UP

XOÀI CÁT HÒA LỘC

91.900  đ/Kg
DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

12.300 đ/Trái
17.500  đ
-30%
CAM XOÀN

CAM XOÀN

CAM XOÀN

39.900  đ/kg
BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

BƯỞI HỒNG DA XANH TÚI LƯỚI 1.2-1.4K

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

21.900  đ/Kg
DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

14.200  đ/Kg
MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

34.900  đ/KG
XOÀI GIỐNG THÁI

Updating...

XOÀI GIỐNG THÁI

45.000  đ/Kg
CHUỐI SỨ HƯỜNG

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ HƯỜNG

16.000  đ/kg
DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

XOÀI CÁT CHU VÀNG

XOÀI CÁT CHU VÀNG

XOÀI CÁT CHU VÀNG

56.900  đ/Kg
XOÀI ĐÀI LOAN 0.6-1.2K

XOÀI ĐÀI LOAN 0.6-1.2K