Trái cây nhập khẩu
KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

179.000 đ/Kg
205.000  đ
-13%
TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

67.000  đ/Kg
TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND

157.000  đ/Kg
TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

79.000  đ/Kg
LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

125.000  đ/Kg
TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND