Trái cây nhập khẩu
TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

55.000 đ/KG
65.000  đ
-16%
KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

206.000 đ/KG
240.000  đ
-15%
TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

62.000 đ/KG
70.000  đ
-12%
LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

89.000 đ/KG
100.000  đ
-11%