KIWI VÀNG NEWZEALAND

Mã sản phẩm: 66773

Giá: 215.000  đ/KG

Điểm tích lũy:

Chọn số lượng:

Thêm vào giỏ hàng
Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại
CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

31.500 đ/KG
BƠ 034

BƠ 034

25.000 đ/KG
ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP

31.000 đ/Kg