Rau củ quả
BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

BÍ RỢ ĐỎ ĐÀ LẠT VIETGAP

BÍ RỢ ĐỎ NHỎ

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

BÍ XANH VIETGAP (MÀNG CO)

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

28.500  đ/Kg
BẦU SAO VIETGAP (MÀNG CO)

BẦU SAO VIETGAP (MÀNG CO)

SẢ CÂY

SẢ CÂY

SẢ CÂY

23.900  đ/KG
TẮC TRÁI

TẮC TRÁI

TẮC TRÁI

26.300  đ/Kg
ỚT CHUÔNG XANH

ỚT CHUÔNG XANH VIETGAP

ỚT CHUÔNG XANH

60.900  đ/Kg
ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

ỚT CHUÔNG ĐỎ VIETGAP

ỚT CHUÔNG ĐỎ VIETGAP

HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 9-12C

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 9-12C

TỎI CÔ ĐƠN TL 300GR

TỎI CÔ ĐƠN 300GR

TỎI CÔ ĐƠN TL 300GR

41.500  đ/Túi
Tỏi Hải Dương túi lưới 200gr- Mua 1 tặng 1

Tỏi Hải Dương túi lưới 200gr- Mua 1 tặng 1

HÀNH LÁ LÀM SẠCH

HÀNH LÁ

HÀNH LÁ LÀM SẠCH

70.000  đ/KG
HÀNH BORO (BARO)

Updating...

HÀNH BORO (BARO)

54.500  đ/KG
CỦ GỪNG VIỆT NAM

CỦ GỪNG VIỆT NAM

CỦ GỪNG VIỆT NAM

38.500  đ/kg
CHANH KHÔNG HẠT 12-16T

CHANH KHÔNG HẠT 12-16T

THƠM TRÁI NGUYÊN VỎ 0.9-1.1K

THƠM TRÁI NGUYÊN VỎ 0.9-1.1K

SU SU VIETGAP 3-5C

SU SU VIETGAP 3-5C

SU SU VIETGAP 3-5C

22.500  đ/Kg
Củ sắn

Củ sắn

Củ sắn

25.500  đ/Kg