Rau củ quả
BÔNG CẢI XANH VIETGAP

BÔNG CẢI XANH

BẦU SAO VIETGAP (MÀNG CO)

BẦU SAO VIETGAP (MÀNG CO)

BẮP CẢI TRẮNG VIETGAP 1-1.8K

BẮP CẢI TRẮNG

BẮP CẢI TRẮNG VIETGAP 1-1.8K

21.400 đ/Kg
24.200  đ
Bắp cải trái tim Vietgap

Bắp cải trái tim

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

17.200  đ/Kg
RAU DỀN SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU DỀN VIETGAP

KHỔ QUA  VIETGAP

KHỔ QUA  VIETGAP

KHỔ QUA VIETGAP

23.500  đ/Kg
DƯA LEO VIETGAP 6-10T

DƯA LEO VIETGAP 6-10T

DƯA LEO VIETGAP 6-10T

17.900  đ/kg
CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G