Rau củ quả
CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

BÔNG CẢI XANH VIETGAP

BÔNG CẢI XANH

BẦU SAO VIETGAP

BẦU SAO

BẦU SAO VIETGAP

29.000 đ/Kg
BẮP CẢI TRẮNG VIETGAP 1-1.8K

BẮP CẢI TRẮNG

Bắp cải trái tim Vietgap

Bắp cải trái tim

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

RAU DỀN VIETGAP

RAU DỀN VIETGAP

RAU DỀN VIETGAP

26.000 đ/Kg
KHỔ QUA  VIETGAP

KHỔ QUA  VIETGAP

KHỔ QUA VIETGAP

23.900 đ/Kg
DƯA LEO VIETGAP 6-10T

DƯA LEO VIETGAP 6-10T

CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G