Rau củ quả
NẤM LINH CHI TRẮNG HÀN QUỐC 150G

NẤM LINH CHI HÀN QUỐC 150G

NẤM LINH CHI NÂU HÀN QUỐC 150G

NẤM LINH CHI NÂU HÀN QUỐC 150G

CẢI XANH MT 300G

CẢI XANH MT 300G

CẢI XANH MT 300G

12.300  đ/GÓI
CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

RAU DỀN SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU DỀN VIETGAP

CẢI NGỌT MT 300G

CẢI NGỌT MT 300G

CẢI NGỌT MT 300G

11.000  đ/GÓI
CẢI THÌA MT 300G

CẢI THÌA MT 300G

CẢI THÌA MT 300G

12.300  đ/GÓI
RAU MUỐNG NƯỚC SATRA VIETGAP GÓI 450G

RAU MUỐNG NƯỚC SATRA VIETGAP GÓI 450G

RAU NGÓT SATRA VIETGAP GÓI 300GR

RAU NGÓT SATRA VIETGAP GÓI 300GR

RAU MỒNG TƠI SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU MỒNG TƠI SATRA VIETGAP GÓI 450GR

XÀ LÁCH LOLO XANH VIETGAP

XÀ LÁCH LOLO XANH VIETGAP

NGÒ RÍ 50GR

NGÒ RÍ

NGÒ RÍ 50GR

6.300  đ/GÓI
HẸ LÁ 50G

HẸ LÁ 

HẸ LÁ 50G

5.500  đ/Gói
GIÁ ĐẬU XANH 250G

GIÁ ĐẬU XANH 250G

GIÁ ĐẬU XANH 250G

8.700  đ/GÓI
CÀ CHUA TÚI LƯỚI VIETGAP 10-13T

CÀ CHUA TÚI LƯỚI VIETGAP 10-13T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

BÍ RỢ ĐỎ ĐÀ LẠT VIETGAP

BÍ RỢ ĐỎ NHỎ

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

BÍ XANH VIETGAP (MÀNG CO)

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

17.500  đ/Kg