Rau củ quả
NẤM KIM CHÂM HÀN QUỐC 150G

NẤM KIM CHÂM HÀN QUỐC 150G

NẤM KIM CHÂM HÀN QUỐC 200G

NẤM KIM CHÂM HÀN QUỐC 200G

NẤM LINH CHI TRẮNG HÀN QUỐC 150G

NẤM LINH CHI HÀN QUỐC 150G

NẤM LINH CHI NÂU HÀN QUỐC 150G

NẤM LINH CHI NÂU HÀN QUỐC 150G

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

32.000  đ/KG
CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

CẢI THÌA ĐÀ LẠT 300G

RAU DỀN SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU DỀN VIETGAP

CẢI NGỌT MT 300gr

CẢI NGỌT MT 300 GR

CẢI NGỌT MT 300gr

10.500  đ/Gói
CẢI BÓ XÔI VIETGAP

CẢI BÓ XÔI VIETGAP

66.000  đ/KG
CẢI THÌA MT 300G

CẢI THÌA MT 300G

CẢI THÌA MT 300G

11.500  đ/GÓI
RAU MUỐNG NƯỚC SATRA VIETGAP GÓI 450G

RAU MUỐNG NƯỚC SATRA VIETGAP GÓI 450G

RAU NGÓT SATRA VIETGAP GÓI 300GR

RAU NGÓT SATRA VIETGAP GÓI 300GR

RAU MỒNG TƠI SATRA VIETGAP GÓI 450GR

RAU MỒNG TƠI SATRA VIETGAP GÓI 450GR

XÀ LÁCH LOLO XANH VIETGAP

XÀ LÁCH LOLO XANH VIETGAP

NGÒ RÍ 50GR

NGÒ RÍ

NGÒ RÍ 50GR

6.300  đ/GÓI
HẸ LÁ 50G

HẸ LÁ 

HẸ LÁ 50G

5.500  đ/Gói
GIÁ ĐẬU XANH 250G

GIÁ ĐẬU XANH 250G

GIÁ ĐẬU XANH 250G

8.700  đ/GÓI
CÀ CHUA TÚI LƯỚI VIETGAP 10-13T

CÀ CHUA TÚI LƯỚI VIETGAP 10-13T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP TRẮNG

ĐẬU BẮP

33.000  đ/Kg