Khuyến mãi

SCAN QR SHOPEEPAY - GIẢM NGAY 10% (01/05 - 31/05/2024)

Khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods.

Từ 01/05 đến 31/05/2024, khách hàng đến Satrafoods mua sắm và thanh toán bằng cách quét mã QR code của ShopeePay, sẽ được giảm ngay 10% khi nhập mã SPPSATRA05.

Mỗi khách hàng được giảm tối đa 2 lần, mỗi lần được giảm tối đa 30.000đ.

Khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods.

https://satrafoods.com.vn/vn/gioi-thieu/so-luoc-ve-satrafoods.html