Khuyến mãi

HƯỞNG ỨNG NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT (14/06 - 16/06/2024)

"Lễ hội không tiền mặt" diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ 14/06 đến 16/06/2024, Satrafoods tham gia "Lễ hội không tiền mặt" diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, với ưu đãi hấp dẫn sau:

Khuyến mãi áp dụng khu vực gian hàng Satrafoods tại "Lễ hội không tiền mặt".