Khuyến mãi

SCAN QR SHOPEEPAY - GIẢM NGAY 10% (01/04 - 30/04/2024)

Khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods.

Từ 01/04 đến 30/04/2024, khách hàng đến Satrafoods mua sắm và thanh toán bằng cách quét mã QR code của ShopeePay, sẽ được giảm ngay 10% khi nhập mã SPPSATRA04.

Mỗi khách hàng được giảm tối đa 2 lần, mỗi lần được giảm tối đa 30.000đ.

Khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods.

https://satrafoods.com.vn/vn/gioi-thieu/so-luoc-ve-satrafoods.html