Rau củ
ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP TRẮNG

ĐẬU BẮP

42.000  đ/Kg
CỦ GỪNG VIỆT NAM

CỦ GỪNG VIỆT NAM

CỦ GỪNG VIỆT NAM

81.000  đ/kg
HÀNH BORO (BARO)

Updating...

HÀNH BORO (BARO)

35.900  đ/KG
HÀNH LÁ LÀM SẠCH

HÀNH LÁ

HÀNH LÁ LÀM SẠCH

72.000  đ/KG
HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 9-12C

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 9-12C

HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

77.000  đ/Kg
ỚT CHUÔNG ĐỎ VIETGAP

ỚT CHUÔNG ĐỎ VIETGAP

ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

ỚT CHUÔNG XANH

ỚT CHUÔNG XANH VIETGAP

ỚT CHUÔNG XANH

52.000  đ/Kg
TẮC TRÁI

TẮC TRÁI

TẮC TRÁI

34.600  đ/Kg
SẢ CÂY

SẢ CÂY

SẢ CÂY

25.500  đ/KG
BÍ RỢ ĐỎ ĐÀ LẠT VIETGAP

BÍ RỢ ĐỎ NHỎ

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

BÍ XANH VIETGAP (MÀNG CO)

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

29.500  đ/Kg
BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

38.000  đ/KG
--> Xem tất cả
Trái cây nội
CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

CAM SÀNH (VN)

20.000  đ/KG
DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

DƯA HẤU ĐỎ 1.8-3K

23.500  đ/Kg
MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

MẬN AN PHƯỚC/ẤN ĐỘ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

DỪA TƯƠI GỌT VỎ

17.500  đ/Trái
DƯA HẤU SỌC MỸ

DƯA HẤU SỌC MỸ

DƯA HẤU SỌC MỸ

19.000  đ/KG
CHUỐI SỨ HƯỜNG

CHUỐI SỨ

CHUỐI SỨ HƯỜNG

17.200  đ/kg
ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

ỔI GIỐNG ĐÀI LOAN 3-4T

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

CHUỐI UNIFARM

34.900  đ/KG
XOÀI CÁT HÒA LỘC

XOÀI CÁT HÒA LỘC 0.35 - 0.45 KG

XOÀI CÁT HÒA LỘC

87.500  đ/KG
DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA HÀ LAN RUỘT XANH 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

DƯA LƯỚI TRÒN RUỘT CAM 0.8K UP

BƠ 034

BƠ 034

BƠ 034

38.500  đ/KG
XOÀI ĐÀI LOAN

XOÀI ĐÀI LOAN 0.6 - 1.2KG

XOÀI ĐÀI LOAN

36.500  đ/KG
--> Xem tất cả
Trái cây nhập khẩu
LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

115.000  đ/Kg
CAM AI CẬP

CAM AI CẬP

70.000  đ/0
TÁO DAZZLE NEWZEALAND

TÁO DAZZLE NEWZEALAND

120.000  đ/0
TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

TÁO RED FUJI NAM PHI

57.000  đ/KG
TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

TÁO GALA NEWZEALAND

75.000  đ/KG
TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

TÁO BRAEBURN NEWZEALAND

65.000  đ/KG
TÁO ENVY NEWZEALAND

TÁO ENVY NEWZEALAND SIZE LỚN (64-72)

TÁO ENVY NEWZEALAND

198.000  đ/Kg
KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

KIWI VÀNG NEWZEALAND

199.000  đ/KG
LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

73.000  đ/KG
--> Xem tất cả