Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm điều hành cửa hàng tiện lợi Satrafoods là chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi, hoạt động trong ngành bán lẻ.

Các mặt hàng kinh doanh chính của Satrafoods:

Với tiêu chí “Hàng tận gốc, tươi mỗi ngày” luôn đảm bảo cung cấp các thực phẩm tươi, mới có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cả hợp lý.