Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Satrafoods:  là chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi, hoạt động trong ngành bán lẻ. Các mặt hàng kinh doanh chính của Satrafoods: