Đồ uống
NƯỚC PORORO HƯƠNG SỮA CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG SỮA CHAI 235ML

COCA COLA CHAI PET 390ML

COCA COLA CHAI PET 390ML

COCA COLA CHAI PET 390ML

7.800  đ/Chai
TRÀ BÍ ĐAO LON 310ML

TRÀ BÍ ĐAO LON 310ML

TRÀ BÍ ĐAO LON 310ML

8.000  đ/Lon
STING DÂU PET 330ML - LỐC 6

STING DÂU PET 330ML - LỐC 6

STING DÂU PET 330ML - LỐC 6

61.500  đ/Lốc 6
NƯỚC ĐÓNG CHAI DASANI 500ML

NƯỚC ĐÓNG CHAI DASANI 500ML

STING DÂU PET 330ML - THÙNG 24

STING DÂU PET 330ML - THÙNG 24

TRÀ OLONG 455ML

TRÀ OLONG 455ML

TRÀ OLONG 455ML

9.800  đ/Chai
TRÀ OLONG 455ML - THÙNG 24

TRÀ OLONG 455ML - THÙNG 24

TRÀ OLONG 455ML - THÙNG 24

221.500  đ/Thùng
NƯỚC REDBULL 250ML - THÙNG 24

NƯỚC REDBULL 250ML - THÙNG 24

NƯỚC REDBULL 250ML - THÙNG 24

221.000  đ/Thùng 24
NƯỚC REDBULL 250ML

NƯỚC REDBULL 250ML

NƯỚC REDBULL 250ML

10.000  đ/Lon
AQUAFINA PET 500ML

AQUAFINA PET 500ML

AQUAFINA PET 500ML

5.400  đ/Chai
THÙNG AQUAFINA PET 500ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

116.200  đ/Thùng
NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

THÙNG NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

THÙNG NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM CHAI 280ML
 TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM CHAI 280ML
N.NGỌT PEPSI 1500ML
 N.NGỌT PEPSI 1500ML 

N.NGỌT PEPSI 1500ML

19.000  đ/CHAI
NƯỚC TINH KHIẾT AQUAFINA 5L
 NƯỚC TINH KHIẾT AQUAFINA 5L 
TRÀ Ô LONG TEA + 1L
 TRÀ Ô LONG TEA + 1L

TRÀ Ô LONG TEA + 1L

18.200  đ/CHAI
TRÀ CHANH Ô LONG TEA+ CHAI 450ML/455ML
 TRÀ CHANH Ô LONG TEA+ CHAI 450ML/455ML