Đồ uống
NƯỚC PORORO HƯƠNG DÂU CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG DÂU CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI CHAI 235ML

NƯỚC PORORO HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI CHAI 235ML

NƯỚC TĂNG LỰC CARABAO 250ML

NƯỚC TĂNG LỰC CARABAO 250ML

TRÀ XANH C2 HƯƠNG CHANH 455ML

TRÀ XANH C2 HƯƠNG CHANH 455ML

TRÀ XANH C2 HƯƠNG CHANH 455ML

6.900 đ/Chai
8.900  đ
TRÀ ĐEN C2 VỊ ĐÀO 455ML

HỒNG TRÀ C2 VỊ ĐÀO 455ML

NƯỚC NGỌT 7UP SLEEK LON 330ML

NƯỚC NGỌT 7UP SLEEK LON 330ML

7 UP REVIVE PET 500ML

7 UP REVIVE PET 500ML

7 UP REVIVE PET 500ML

9.500 đ/Chai
11.000  đ
NƯỚC TĂNG LỰC CÀ PHÊ WAKE-UP 330ML

NƯỚC TĂNG LỰC CÀ PHÊ WAKE-UP 330ML

FANTA ORANGE SLEEK 320ML

FANTA ORANGE SLEEK 320ML

FANTA ORANGE SLEEK 320ML

6.000 đ/Lon
8.500  đ
FANTA GREEN CREAM LON 320ML

FANTA GREEN CREAM LON 320ML

FANTA GREEN CREAM LON 320ML

6.000 đ/Lon
8.500  đ
TRÀ CHANH DÂY - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

TRÀ CHANH DÂY - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

TRÀ ĐÀO - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

TRÀ ĐÀO - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

DASANI WATER 500ML

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI WATER 500ML

DASANI WATER 500ML

4.400  đ/Chai
SPRITE SLEEK LON 320ML

SPRITE SLEEK LON 320ML

SPRITE SLEEK LON 320ML

6.000 đ/LON
8.500  đ
COCA-COLA SLEEK LON 320ML

COCA-COLA SLEEK LON 320ML

NƯỚC NGỌT STING DÂU TÂY ĐỎ LON CAO 330ML

NƯỚC NGỌT STING DÂU TÂY ĐỎ LON CAO 330ML

NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

8.500 đ/Lon
10.000  đ
AQUAFINA PET 500ML

AQUAFINA PET 500ML

AQUAFINA PET 500ML

4.500 đ/Chai
5.200  đ
THÙNG AQUAFINA PET 500ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

102.000 đ/Thùng
116.000  đ
NƯỚC REDBULL 250ML

NƯỚC REDBULL 250ML

NƯỚC REDBULL 250ML

9.800  đ/Lon