Đồ uống
TRÀ CHANH DÂY - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

TRÀ CHANH DÂY - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

TRÀ ĐÀO - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

TRÀ ĐÀO - HẠT CHIA FUZETEA 450ML

SPRITE SLEEK LON 320ML

SPRITE SLEEK LON 320ML

COCA-COLA SLEEK LON 320ML

COCA-COLA SLEEK LON 320ML

BIA TIGER

BIA TIGER 

BIA TIGER

341.000 đ/Thùng
BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML (THÙNG)

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

NƯỚC NGỌT PEPSI COLA LON CAO 330ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

THÙNG AQUAFINA PET 500ML

114.000 đ/Thùng
AQUAFINA PET 500ML

AQUAFINA PET 500ML

AQUAFINA PET 500ML

4.500 đ/Chai
THÙNG STING DÂU PET 330ML

THÙNG STING DÂU PET 330ML

THÙNG STING DÂU PET 330ML

224.000 đ/Thùng
STING DÂU PET 330ML

STING DÂU PET 330ML

STING DÂU PET 330ML

10.000 đ/Chai
NƯỚC CAM VFRESH HỘP 1L
NƯỚC CAM VFRESH HỘP 1L 
NƯỚC TÁO VFRESH HỘP 1L
NƯỚC TÁO VFRESH HỘP 1L