Thực phẩm đông lạnh
GIÒ LỤA VISSAN CÂY 500G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 500G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 250G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 250G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 1KG
GIÒ LỤA VISSAN CÂY 1KG 
CÁ TRỨNG AN VĨNH GÓI 200G

CÁ TRỨNG AN VĨNH GÓI 200G

CÁ TRỨNG TÂN HẢI HÒA KHAY 500G

CÁ TRỨNG TÂN HẢI HÒA KHAY 500G

CÁ TRỨNG TÂN HẢI HÒA KHAY 200G

CÁ TRỨNG TÂN HẢI HÒA KHAY 200G

NEM CHUA VISSAN GÓI 200G

NEM CHUA VISSAN GÓI 200G

GIÒ BÒ VISSAN CÂY 250G

GIÒ BÒ VISSAN CÂY 250G

DỒI THỊT HEO VISSAN GÓI 200G

DỒI THỊT HEO VISSAN GÓI 200G

GIÒ LỤA ĐẶC BIỆT VISSAN CÂY 500G

GIÒ LỤA ĐẶC BIỆT VISSAN CÂY 500G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 250G

GIÒ LỤA VISSAN CÂY 250G

KHOAI TÂY ĐÔNG LẠNH SỢI NHỎ 1KG LUTOSA

KHOAI TÂY ĐÔNG LẠNH SỢI NHỎ 1KG LUTOSA

KHOAI TÂY ĐÔNG LẠNH SỢI LỚN 1KG LUTOSA (CHIP)

KHOAI TÂY ĐÔNG LẠNH SỢI LỚN 1KG LUTOSA (CHIP)

CÁ BASA FILLET APT GÓI 250G

CÁ BASA FILLET APT GÓI 250G

CHẢ CÁ VIÊN APT GÓI 500G

CHẢ CÁ VIÊN APT GÓI 500G

CHẢ CÁ VIÊN APT GÓI 200G

CHẢ CÁ VIÊN APT GÓI 200G

HÁ CẢO MINI GÓI 500G

HÁ CẢO MINI GÓI 500G

CHẢ GIÒ CHAY 500G

CHẢ GIÒ CHAY 500G

CHẢ GIÒ CHAY 500G

28.800 đ/Gói
CHẢ GIÒ THỊT ĐẶC BIỆT CAO CẤP 500G

CHẢ GIÒ THỊT ĐẶC BIỆT CAO CẤP 500G

GIÒ THỦ 250G

GIÒ THỦ 250G

GIÒ THỦ 250G

33.700 đ/Gói