Giới thiệu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THÁNG 05/2023

Chúng tôi đang có nhu cầu mời các đơn vị chào giá cung cấp các gói thầu như sau:

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác