Giới thiệu

THÔNG BÁO SỬ DỤNG ĐIỂM TÍCH LŨY KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN 2018.

Để đảm bảo quyền lợi của Quý Khách Hàng, Satrafoods trân trọng thông báo:

Quý Khách Hàng vui lòng sử dụng điểm tích lũy năm 2018 trong thẻ Khách Hàng Thành Viên trước ngày 31/03/2019.

Sau thời gian này số điểm trên sẽ hết hạn và không sử dụng được nữa.

Trân trọng!

Tin tức khác