Giới thiệu

THÔNG BÁO SỬ DỤNG ĐIỂM THẺ KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN SATRAFOODS

Sử dụng điểm tích lũy năm 2023 trong thẻ trước ngày 31/03/2024.

Để đảm bảo quyền lợi tối đa của Quý Khách, Quý Khách Hàng vui lòng sử dụng hết tất cả điểm tích lũy năm 2023 trong thẻ Khách Hàng Thành Viên Satra trước ngày 31/03/2024.

Sau thời gian này, số điểm trên sẽ hết hạn và không sử dụng được nữa.

Xin cám ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ Satrafoods trong thời gian qua!

Tin tức khác