Giới thiệu

THÔNG BÁO SỬ DỤNG ĐIỂM THẺ KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN SATRAFOODS

Sử dụng điểm tích lũy năm 2017 trong thẻ trước ngày 31/03/2018.

Quý Khách Hàng vui lòng sử dụng điểm tích lũy 2017 trong thẻ Khách Hàng Thành Viên trước ngày 31/03/2018.

Sau thời hạn trên, Satrafoods không giải quyết bất kì khiếu nại nào về việc điểm hết hạn sử dụng.

Tin tức khác