Giới thiệu

Ngày hội tái chế, chương trình nụ cười Satra năm 2023.

Sáng ngày 21/7, Satrafoods kết hợp cùng Phường 7, Quận 10 bán hàng bình ổn giá.
Trong chuyến bán hàng nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế Giới 5/6 và Ngày tiêu dùng xanh 28/9, Đoàn thanh niên Satrafoods thực hiện chương trình:
☘️ Ngày hội tái chế " Sống xanh nhận nhanh quà Satra"
☘️ Chương trình nụ cười Satra năm 2023.
 
Tin tức khác