Giới thiệu

Ngày Chủ Nhật Xanh lần thứ 151

Sáng ngày 17/9/2023 Đoàn viên TTDH Satrafoods đồng loạt hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 151.

Sáng ngày 17/9/2023 Đoàn viên TTDH Satrafoods đồng loạt hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 151 tại đơn vị bằng một số hoạt động thiết thực: dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, kho, khu vực bán hàng.

Tin tức khác