Giới thiệu

Hưởng ứng sống xanh

Satrafoods cùng nhau chung tay tiết kiệm điện - nước - bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng phong trào sống xanh, tập thể Satrafoods cùng nhau thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện - nước - bảo vệ môi trường, chung tay vì một Thành Phố xanh - sạch - đẹp.

Tin tức khác