Giới thiệu

Hội thi Cán bộ tham mưu tốt dân vận khéo năm 2023

Trải qua 3 vòng thi, tập thể cán bộ nhân viên Satrafoods luôn cố gắng, đoàn kết cùng nhau và đã đạt giải 3 trong hội thi " Cán bộ tham mưu tốt dân vận khéo" năm 2023.

Tin tức khác