Giới thiệu

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Sáng 30/03/2024, Trung tâm Điều hành cửa hàng tiện lợi Satrafoods, doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024.

Hội nghị chào đón 163 đại biểu chính thức được bầu từ 6 Công đoàn bộ phận thay mặt cho 1.728 Người Lao động Satrafoods về tham dự; được diễn ra thành công, tốt đẹp trong không khí tươi vui, phấn khởi và trang trọng.

Tin tức khác