Giới thiệu

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Sáng 13/05/2023, Trung tâm Điều hành cửa hàng tiện lợi Satrafoods, doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023.

Hội nghị bao gồm 130 đại biểu đại diện cho 1.930 người lao động thuộc Hệ thống Satrafoods về tham dự; được diễn ra thành công, tốt đẹp trong không khí tươi vui, phấn khởi và trang trọng.

Tin tức khác