Thực phẩm ngọt
LAY'S VỊ TÔM HÙM XỐT TRỨNG MUỐI HOÀNG KIM 90G
 LAY'S VỊ TÔM HÙM XỐT TRỨNG MUỐI HOÀNG KIM 90G 
BÁNH CHOCO PN - NGỌT NGÀO QV MB 216
 BÁNH CHOCO PN - NGỌT NGÀO QV MB 216 
BÁNH BAULI MOONFILS NHÂN KEM VANI 45G
 BÁNH BAULI MOONFILS NHÂN KEM VANI 45G
BÁNH BAULI MOONFILS NHÂN MỨT DÂU 45G
 BÁNH BAULI MOONFILS NHÂN MỨT DÂU 45G
BÁNH BAULI MOONFILS NHÂN KEM SOCOLA 45G
 BÁNH BAULI MOONFILS NHÂN KEM SOCOLA 45G
CÀ PHÊ G7 3IN1 HỘP 18 STICKS 16G

CÀ PHÊ G7 3IN1 HỘP 18 STICKS 16G

MỨT ME CAY 190G
 MỨT ME CAY 190G 

MỨT ME CAY 190G

21.500  đ/GÓI
BÁNH SÂM BANH 235G
 BÁNH SÂM BANH 235G 

BÁNH SÂM BANH 235G

35.000  đ/GÓI
MỨT DÂU TÂY 190G
 MỨT DÂU TÂY 190G 

MỨT DÂU TÂY 190G

20.000  đ/GÓI
MỨT DÂU TẰM 190G
 MỨT DÂU TẰM 190G 

MỨT DÂU TẰM 190G

20.000  đ/GÓI
BÁNH CÁ MẶN 150G
 BÁNH CÁ MẶN 150G 

BÁNH CÁ MẶN 150G

21.500  đ/GÓI
KẸO DYNAMITE NHÂN BẠC HÀ 120G
 KẸO DYNAMITE NHÂN BẠC HÀ 120G
BÁNH QUY CREAM-O KEM VANILLA 85G
 BÁNH QUY CREAM-O KEM VANILLA 85G 
SOLITE CUỘN KEM VỊ DÂU 360G/396G
 SOLITE CUỘN KEM VỊ DÂU 360G/396G
SOLITE CUỘN KEM VỊ BƠ SỮA 360G/396G
 SOLITE CUỘN KEM VỊ BƠ SỮA 360G/396G
SOLITE CUỘN KEM VỊ DỨA 360G/396G
 SOLITE CUỘN KEM VỊ DỨA 360G/396G
COSY BÁNH QUY MARIE (136G)
 COSY BÁNH QUY MARIE (136G) 
BÁNH QUY OREO MINI VANI LY 61.3G
 BÁNH QUY OREO MINI VANI LY 61.3G
BÁNH RITZ SANDWISH CRACKER CHEESE 118G
 BÁNH RITZ SANDWISH CRACKER CHEESE 118G
BÁNH OREO MINI HƯƠNG VANI 20.4G
 BÁNH OREO MINI HƯƠNG VANI 20.4G