Thực phẩm ngọt
THỨC UỐNG LÚA MẠCH MILO HỘP 285GR
 THỨC UỐNG LÚA MẠCH MILO HỘP 285GR 
BÁNH CHOCO PIE ĐẬM 6P HỘP 180G
 BÁNH CHOCO PIE ĐẬM 6P HỘP 180G 
COSY QUẾ CHOCOLATE GÓI 117.6G

COSY QUẾ CHOCOLATE GÓI 117.6G

COSY QUẾ DỨA GÓI 117.6G
 COSY QUẾ DỨA GÓI 117.6G
COSY QUẾ DÂU GÓI 117.6G
 COSY QUẾ DÂU GÓI 117.6G
KẸO KOPIKO CAPPUCCINO GÓI 140G
KẸO KOPIKO CAPPUCCINO GÓI 140G 
KẸO KOPIKO COFFEE GÓI 140G
KẸO KOPIKO COFFEE GÓI 140G 
BÁNH QUY COFFEEJOY HỘP 156G
BÁNH QUY COFFEEJOY HỘP 156G
KEM QUE CELANO SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN 70ML
 KEM QUE CELANO SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN 70ML
KEM QUE CELANO PHÔ MAI TRÂN CHÂU HOÀNG KIM 65G
 KEM QUE CELANO PHÔ MAI TRÂN CHÂU HOÀNG KIM 65G 
BÁNH KEM ỐC QUẾ PORORO VỊ DÂU 54G
 BÁNH KEM ỐC QUẾ PORORO VỊ DÂU 54G
BÁNH KEM ỐC QUẾ PORORO VỊ SOCOLA 54G
 BÁNH KEM ỐC QUẾ PORORO VỊ SOCOLA 54G
KẸO DẺO TÚI 200G ÁO DẦU
 KẸO DẺO TÚI 200G ÁO DẦU 
LAY'S MAX VỊ KEM CHUA HÀNH 75G
LAY'S MAX VỊ KEM CHUA HÀNH 75G
COSY BÁNH QUY MARIE (136G)
 COSY BÁNH QUY MARIE (136G) 
SOLITE CUỘN KEM VỊ DỨA 360G/396G
 SOLITE CUỘN KEM VỊ DỨA 360G/396G
SOLITE CUỘN KEM VỊ BƠ SỮA 360G/396G
 SOLITE CUỘN KEM VỊ BƠ SỮA 360G/396G
KẸO DYNAMITE NHÂN BẠC HÀ 120G

KẸO DYNAMITE NHÂN BẠC HÀ 120G

BÁNH CÁ MẶN 150G
 BÁNH CÁ MẶN 150G 

BÁNH CÁ MẶN 150G

21.500  đ/GÓI
BÁNH QUY OREO MINI VANI LY 61.3G
 BÁNH QUY OREO MINI VANI LY 61.3G