Thực phẩm mặn
NƯỚC TƯƠNG THANH VỊ PET 500ML

NƯỚC TƯƠNG THANH VỊ PET 500ML

DẦU COOKING ĐỎ ST 2 LÍT

DẦU COOKING ĐỎ ST 2 LÍT

DẦU ĂN SIMPLY ĐẬU NÀNH 1L

DẦU ĂN SIMPLY ĐẬU NÀNH 1L

GIA VỊ THỊT NƯỚNG XÁ XÍU BARONA 80G

GIA VỊ THỊT NƯỚNG XÁ XÍU BARONA 80G

GIA VỊ THỊT NƯỚNG SẢ BARONA 80G

GIA VỊ THỊT NƯỚNG SẢ BARONA 80G

GIA VỊ THỊT RAM (RIM) BARONA 80G

GIA VỊ THỊT RAM (RIM) BARONA 80G

NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ 500ML

NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ 500ML

XỐT AJI-MAYO 130G

XỐT AJI-MAYO 130G

XỐT AJI-MAYO 130G

17.900 đ/Chai
DẦU ĂN CÁI LÂN 1L

DẦU ĂN CÁI LÂN 1L

DẦU ĂN CÁI LÂN 1L

38.000 đ/Chai
DẦU COOKING ĐỎ ST 1L

DẦU COOKING ĐỎ ST 1L

HẠT NÊM AJI NGON HEO 400G

HẠT NÊM AJI NGON HEO 400G

TƯƠNG CÀ PET 270G

TƯƠNG CÀ PET 270G

TƯƠNG CÀ PET 270G

10.000 đ/Chai
TƯƠNG ỚT PET 270GR

TƯƠNG ỚT PET 270GR

TƯƠNG ỚT PET 270GR

10.000 đ/Chai
BỘT NGỌT AJINOMOTO 454G

BỘT NGỌT AJINOMOTO 454G

BỘT NGỌT AJINOMOTO 400G

BỘT NGỌT AJINOMOTO 400G

DẦU COOKING NAKYDACO 1L

DẦU COOKING NAKYDACO 1L