Thịt trứng
ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

90.000  đ/KG
ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

67.000  đ/KG
CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

87.000  đ/KG
CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

51.000  đ/KG
XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

24.000  đ/KG