Thịt trứng
THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

147.000  đ/Kg
HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

NẠC VAI BÒ ÚC

NẠC VAI BÒ ÚC

NẠC VAI BÒ ÚC

320.000  đ/KG
BÍT TẾT BÒ ÚC

BÍT TẾT BÒ ÚC

BÍT TẾT BÒ ÚC

330.000  đ/0
TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG CÚT V.FOOD HỘP 30

TRỨNG CÚT V.FOOD HỘP 30