Thịt trứng
BÍT TẾT BÒ ÚC

BÍT TẾT BÒ ÚC

BÍT TẾT BÒ ÚC

330.000  đ/0
NẠC VAI BÒ ÚC

NẠC VAI BÒ ÚC

NẠC VAI BÒ ÚC

320.000  đ/KG
SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

265.000  đ/Kg
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

114.800 đ/Kg
153.000  đ
-25%
THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

135.000  đ/Kg
NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

132.000 đ/Kg
165.000  đ
-20%
CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

100.800 đ/Kg
126.000  đ
-20%
BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

192.000 đ/Kg
240.000  đ
-20%
BA RỌI HEO

BA RỌI HEO 

BA RỌI HEO

175.000  đ/Kg
NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

101.300 đ/Kg
135.000  đ
-25%
XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

95.000  đ/Kg
XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10