Rau củ
CẢI NGỌT MT 300G

CẢI NGỌT MT 300G

CẢI NGỌT MT 300G

13.000  đ/Gói
CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

CẢI XANH MT

42.000  đ/KG
BÍ ĐAO XANH VIETGAP

BÍ XANH VIETGAP (MÀNG CO)

BÍ ĐAO XANH VIETGAP

29.500  đ/Kg
BÍ RỢ ĐỎ ĐÀ LẠT VIETGAP

BÍ RỢ ĐỎ NHỎ

BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

BÍ ĐỎ HỒ LÔ VIETGAP

ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP TRẮNG

ĐẬU BẮP

40.000  đ/Kg
BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BẮP CẢI THẢO VIETGAP 0.7-1.2K

BẮP CẢI TRÁI TIM VIETGAP
BẮP CẢI TRÁI TIM VIETGAP
BẮP CẢI TRẮNG VIETGAP 1-1.8K

BẮP CẢI TRẮNG

BẦU SAO VIETGAP (MÀNG CO)

BẦU SAO VIETGAP (MÀNG CO)

BÔNG CẢI XANH VIETGAP

BÔNG CẢI XANH

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

CÀ CHUA ANA VIETGAP 8-10T

CÀ RỐT ĐÀ LẠT VIETGAP

CÀ RỐT ĐÀ LẠT

CÀ TÍM VIETGAP

CÀ TÍM VIETGAP

CÀ TÍM VIETGAP

27.000  đ/Kg
CẢI BÓ XÔI VIETGAP

CẢI BÓ XÔI VIETGAP

61.500  đ/KG
CỦ DỀN VIETGAP

CỦ DỀN VIETGAP

CỦ DỀN VIETGAP

31.500  đ/Kg
CỦ CẢI TRẮNG VIETGAP 3-5C

CỦ CẢI TRẮNG VIETGAP 3-5C

CỦ SẮN
CỦ SẮN

CỦ SẮN

20.000  đ/Kg
TỎI HẢI DƯƠNG TÚI LƯỚI 200G

TỎI HẢI DƯƠNG TÚI LƯỚI 200G - MUA 1 TÚI TẶNG 1 TÚI.

ĐẬU COVE TRẮNG VIETGAP

ĐẬU COVE TRẮNG VIETGAP