Đồ khô
XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA HEO (35G X5) GÓI 175G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA HEO (35G X5) GÓI 175G 

MÌ KRAFT SA TẾ 75GR

MÌ KRAFT SA TẾ 75GR

MÌ KRAFT SA TẾ 75GR

4.400  đ/Gói
MÌ SIUKAY HƯƠNG VỊ HẢI SẢN HALLOWEN 129G

MÌ SIUKAY HƯƠNG VỊ HẢI SẢN HALLOWEN 129G

MÌ SIUKAY HƯƠNG VỊ BÒ 127GR

MÌ SIUKAY HƯƠNG VỊ BÒ 127GR

CÁ HỘP BA CÔ GÁI PRK 155G

CÁ HỘP BA CÔ GÁI PRK 155G

THÙNG MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 67G

THÙNG MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 65G

MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 65G

MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 65G

HỦ TIẾU NHỊP SỐNG VỊ NAM VANG 70G

HỦ TIẾU NHỊP SỐNG VỊ NAM VANG 70G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ LẨU THÁI TÔM GÓI 60G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ LẨU THÁI TÔM GÓI 60G

BỘT ĐẬU NÀNH CA CAO VITAPRO BỊCH 400G
BỘT ĐẬU NÀNH CA CAO VITAPRO BỊCH 400G
BỘT GẠO LỨC MÈ ĐEN VITAPRO BỊCH 300G
BỘT GẠO LỨC MÈ ĐEN VITAPRO BỊCH 300G
LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G

LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G

MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 67G

COMBO 4 MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 67G

MIẾN PHÚ HƯƠNG THỊT BẰM 55G

MIẾN PHÚ HƯƠNG THỊT BẰM 55G

THÙNG MÌ HẢO HẢO TÔM CHUA CAY 75G x 30 GÓI

THÙNG MÌ HẢO HẢO TÔM CHUA CAY 75G x 30 GÓI

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN HEO (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN HEO (18G x5) GÓI 90G 

THÙNG 30 GÓI MÌ KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
THÙNG 30 GÓI MÌ KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
THÙNG 30 GÓI MÌ OMACHI LẨU TÔM 5 SAO 78G

THÙNG MÌ OMACHI LẨU TÔM 5 SAO 78G

MÌ DD KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
MÌ DD KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR