Đồ khô
MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 65G

MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 65G

BÚN HẰNG NGA HƯƠNG VỊ BÚN GIÒ HEO 75G
BÚN HẰNG NGA HƯƠNG VỊ BÚN GIÒ HEO 75G
THÙNG MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 67G

THÙNG MÌ LY MODERN LẨU THÁI TÔM 65G

MÌ LẨU THÁI HƯƠNG VỊ TÔM 81GR
 MÌ LẨU THÁI HƯƠNG VỊ TÔM 81GR 
PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ GÀ 67G
 PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ GÀ 67G
MÌ SIUKAY GÀ CAY PHÔ MAI 129G
 MÌ SIUKAY GÀ CAY PHÔ MAI 129G 
PATE THỊT HEO (lon in ) 170G
 PATE THỊT HEO (lon in ) 170G
BÚN TƯƠI GÓI 300G
 BÚN TƯƠI GÓI 300G

BÚN TƯƠI GÓI 300G

21.200  đ/GÓI
HỦ TIẾU NAM VANG CUNG ĐÌNH 78G
 HỦ TIẾU NAM VANG CUNG ĐÌNH 78G
MÌ KOOL SPAGHETTI XỐT THỊT BÒ BẰM VÀ CÀ CHUA HỘP 105G
 MÌ KOOL SPAGHETTI XỐT THỊT BÒ BẰM VÀ CÀ CHUA HỘP 105G 
MÌ CUNG ĐÌNH VỊ TÔM CHUA CAY LY 71G
 MÌ CUNG ĐÌNH VỊ TÔM CHUA CAY LY 71G
MÌ CUNG ĐÌNH TÔM CHUA CAY 85G (GÓI)

 MÌ CUNG ĐÌNH TÔM CHUA CAY 85G (GÓI) 

PHỞ BÒ CUNG ĐÌNH PHỞ HÀ NỘI 73G
 PHỞ BÒ CUNG ĐÌNH PHỞ HÀ NỘI 73G
MÌ CUNG ĐÌNH KOOL SPAGHETTI GÓI 105G
 MÌ CUNG ĐÌNH KOOL SPAGHETTI GÓI 105G 
MÌ GORENG VỊ ĐẶC BIỆT 85G
 MÌ GORENG VỊ ĐẶC BIỆT 85G
GẠO THƠM THÁI
 GẠO THƠM THÁI 

GẠO THƠM THÁI

20.800  đ/KG
GẠO LÀI SỮA 5KG
 GẠO LÀI SỮA 5KG 

GẠO LÀI SỮA 5KG

116.000  đ/TÚI
NUI LỚN ĐB SAFOCO GÓI 400G

NUI LỚN ĐB SAFOCO GÓI 400G

LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G

LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G

MIẾN PHÚ HƯƠNG THỊT BẰM 55G

MIẾN PHÚ HƯƠNG THỊT BẰM 55G