Đồ khô
HỦ TIẾU NAM VANG CUNG ĐÌNH 78G
 HỦ TIẾU NAM VANG CUNG ĐÌNH 78G
GẠO LÀI SỮA 5KG
 GẠO LÀI SỮA 5KG 

GẠO LÀI SỮA 5KG

116.000  đ/TÚI
GẠO THƠM THÁI
 GẠO THƠM THÁI 

GẠO THƠM THÁI

20.800  đ/KG
MÌ GORENG VỊ ĐẶC BIỆT 85G
 MÌ GORENG VỊ ĐẶC BIỆT 85G
MÌ CUNG ĐÌNH KOOL SPAGHETTI GÓI 105G
 MÌ CUNG ĐÌNH KOOL SPAGHETTI GÓI 105G 
PHỞ BÒ CUNG ĐÌNH PHỞ HÀ NỘI 73G
 PHỞ BÒ CUNG ĐÌNH PHỞ HÀ NỘI 73G
MÌ CUNG ĐÌNH TÔM CHUA CAY 85G (GÓI)

 MÌ CUNG ĐÌNH TÔM CHUA CAY 85G (GÓI) 

MÌ CUNG ĐÌNH VỊ TÔM CHUA CAY LY 71G
 MÌ CUNG ĐÌNH VỊ TÔM CHUA CAY LY 71G
MÌ KOOL SPAGHETTI XỐT THỊT BÒ BẰM VÀ CÀ CHUA HỘP 105G
 MÌ KOOL SPAGHETTI XỐT THỊT BÒ BẰM VÀ CÀ CHUA HỘP 105G 
MÌ OMACHI SỐT BÒ HẦM 80GR

MÌ OMACHI SỐT BÒ HẦM 80GR 

BÚN TƯƠI GÓI 300G
 BÚN TƯƠI GÓI 300G

BÚN TƯƠI GÓI 300G

21.200  đ/GÓI
X.XÍCH TT VISSAN DHA BÒ (35G X5)
 X.XÍCH TT VISSAN DHA BÒ (35G X5)
PATE THỊT HEO (lon in ) 170G
 PATE THỊT HEO (lon in ) 170G
MÌ SIUKAY GÀ CAY PHÔ MAI 129G
 MÌ SIUKAY GÀ CAY PHÔ MAI 129G 
PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ GÀ 67G
 PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ GÀ 67G
MÌ LẨU THÁI HƯƠNG VỊ TÔM 81GR
 MÌ LẨU THÁI HƯƠNG VỊ TÔM 81GR 
HỦ TIẾU NHỊP SỐNG VỊ SƯỜN HEO 70G

HỦ TIẾU NHỊP SỐNG VỊ SƯỜN HEO 70G

HỦ TIẾU NHỊP SỐNG VỊ BÒ KHO 70G
 HỦ TIẾU NHỊP SỐNG VỊ BÒ KHO 70G 
LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G 

MÌ LY HANDY HẢO HẢO HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY 67G

MÌ LY HANDY HẢO HẢO HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY 67G