Đồ khô
XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN BÒ (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN BÒ (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN HEO (18G x5) GÓI 90G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN HEO (18G x5) GÓI 90G 

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO GÓI 55G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO GÓI 55G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ LẨU THÁI TÔM GÓI 60G

MIẾN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ LẨU THÁI TÔM GÓI 60G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G 

GẠO THƠM ST25 TÚI 5KG

GẠO THƠM ST25 TÚI 5KG

GẠO THƠM ST25 TÚI 5KG

215.000  đ/Túi
MÌ GORENG RASA IGA PENYET VỊ SƯỜN 80G

MÌ GORENG RASA IGA PENYET VỊ SƯỜN 80G

MÌ GORENG PEDAS VỊ CAY NỒNG 79G

MÌ GORENG PEDAS VỊ CAY NỒNG 79G

MÌ GORENG RENDENG VỊ BÒ CAY 91G

MÌ GORENG RENDENG VỊ BÒ CAY 91G

THÙNG MÌ LY HANDY HẢO HẢO HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY 67G

THÙNG MÌ LY HANDY HẢO HẢO HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY 67G

MÌ OMACHI TÔM CHUA CAY THÁI 80G

MÌ OMACHI LẨU TÔM 5 SAO 78G

MÌ DD KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
MÌ DD KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
THÙNG 30 GÓI MÌ OMACHI LẨU TÔM 5 SAO 78G

THÙNG MÌ OMACHI LẨU TÔM 5 SAO 78G

THÙNG 30 GÓI MÌ KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
THÙNG 30 GÓI MÌ KHOAI TÂY OMACHI SƯỜN HẦM NGŨ QUẢ 80GR
MÌ OMACHI SỐT BÒ HẦM 80GR

MÌ OMACHI SỐT BÒ HẦM 80GR 

MÌ TRỘN KHOAI TÂY OMACHI XỐT SPAGHETTI 91G

MÌ TRỘN KHOAI TÂY OMACHI XỐT SPAGHETTI 91G

MÌ SATẾ GIẤY 70G
 MÌ SATẾ GIẤY 70G x30 

MÌ SATẾ GIẤY 70G

3.800  đ/GÓI
MÌ KRAFT TRẮNG 2 TÔM GÓI 75GR

 MÌ KRAFT TRẮNG 2 TÔM GÓI 75GR

MÌ DD OMACHI SPECIAL BÒ HẦM SỐT VANG 92G
 MÌ DD OMACHI SPECIAL BÒ HẦM SỐT VANG 92G 
MÌ KOKOMI ĐẠI 90 TÔM CHUA CAY MN 90G
 MÌ KOKOMI ĐẠI 90 TÔM CHUA CAY MN 90G