Đông lạnh
CÁ TRỨNG KHÔNG TẨM SGFOOD KHAY 200G

CÁ TRỨNG KHÔNG TẨM SGFOOD KHAY 200G

CHẢ GIÒ THỊT VISSAN 500G

CHẢ GIÒ THỊT VISSAN 500G

CHẢ GIÒ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ HẢI SẢN VISSAN 500G

CHẢ GIÒ HẢI SẢN VISSAN 500G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT THỊT CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT THỊT CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ REAL THỊT GÓI 400G

CHẢ GIÒ REAL THỊT GÓI 400G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

BÁNH MANDU HẢI SẢN CJ BIBIGO GÓI 175G

BÁNH MANDU HẢI SẢN CJ BIBIGO GÓI 175G

BÁNH MANDU THỊT & BẮP CJ BIBIGO GÓI 175G

BÁNH MANDU THỊT & BẮP CJ BIBIGO GÓI 175G

CÁ VIÊN VIETSIN 200G

CÁ VIÊN VIETSIN 200G

CÁ VIÊN VIETSIN 200G

33.000 đ/GÓI
CHẢ LỤA G BÌ QUE 50G

CHẢ LỤA G BÌ QUE 50G

CHẢ LỤA G BÌ ỚT XIÊM XANH QUE 50G

CHẢ LỤA G BÌ ỚT XIÊM XANH QUE 50G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

BIBIGO KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT 100G

BIBIGO KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT 100G

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ THỊT ĐB VISSAN GÓI 400G

CHẢ GIÒ THỊT ĐB VISSAN GÓI 400G

CÁ TRỨNG TẨM SGFOOD KHAY 250G

CÁ TRỨNG TẨM SGFOOD KHAY 250G

LẨU THÁI SGFOOD KHAY 500G

LẨU THÁI SGFOOD KHAY 500G