Trái cây nhập khẩu
LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

LÊ ĐỎ VÀNG NAM PHI

CAM MỸ

CAM MỸ

CAM MỸ

1 đ/Kg
KIWI XANH NEW ZEALAND

KIWI XANH NEW ZEALAND

TÁO GALA MỸ

TÁO GALA MỸ

TÁO GALA CHI LÊ

TÁO GALA CHI LÊ

TÁO ĐỎ MỸ

TÁO ĐỎ MỸ

NHO ĐEN KHÔNG HẠT MỸ

NHO ĐEN KHÔNG HẠT MỸ

LÊ HÀN QUỐC

LÊ HÀN QUỐC

CAM VÀNG NAM PHI LOẠI 1

CAM VÀNG NAM PHI LOẠI 1