Khuyến mãi

NƯỚC GIẶT SATRA - GIÁ DÙNG THỬ CỰC SỐC (01.08 - 15.09.2019)

Satra ra mắt sản phẩm Nước Giặt Satra với giá dùng thử cực sốc, cực hấp dẫn dành cho khách hàng.

+ Từ 01/08 đến 15/09/2019, Satrafoods thực hiện khuyến mãi mua hàng giá cực sốc các sản phẩm sau:

+ Khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh.
<< http://satrafoods.com.vn/vn/gioi-thieu/so-luoc-ve-satrafoods.html >>