Khuyến mãi

LỄ HỘI TRÁI CÂY (01.06.2018 - 07.06.2018)

Chương trình khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods thuộc khu vực TP.HCM.

+ Từ ngày 01/06/2018 đến ngày 07/06/2018, Satrafoods thực hiện khuyến mãi giảm giá nhiều loại trái cây đảm bảo an toàn, tươi ngon phục vụ khách hàng.

+ Chương trình khuyến mãi áp dụng tại các cửa hàng Satrafoods.
<< http://www.satrafoods.com.vn/vn/cua-hang >>