Khuyến mãi

KHUYẾN MÃI TẠI CH LÊ THÁNH TÔN (09.02.2018 - 15.02.2018)

Chương trình diễn ra từ 09.02.2018 đến 15.02.2018 tại CH Lê Thánh Tôn.

+ Từ ngày 09.02.2018 đến ngày 11.02.2018:

+ Từ ngày 12.02.2018 đến ngày 15.02.2018:

+ Chương trình chỉ áp dụng tại cửa hàng Satrafoods Lê Thánh Tôn (204-206 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM)