Thực phẩm khô
LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 500G
LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 500G 
LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G
LẠP XƯỞNG 3 BÔNG MAI GÓI 200G 
LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 500G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 500G 

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G

LẠP XƯỞNG MAI QUẾ LỘ VISSAN GÓI 200G

MÌ TÔM CAM 80G
MÌ TÔM CAM 80G 

MÌ TÔM CAM 80G

3.300 đ/Gói
MÌ TÔM GÀ 80G
MÌ TÔM GÀ 80G 

MÌ TÔM GÀ 80G

3.300 đ/Gói
MÌ CHAY 70G
MÌ CHAY 70G 

MÌ CHAY 70G

3.300 đ/Gói
CHÁO GÀ 50G

CHÁO GÀ 50G 

CHÁO GÀ 50G

2.500 đ/Gói
CHÁO THẬP CẨM 50G
CHÁO THẬP CẨM 50G 
CHÁO THỊT BẰM 50G
CHÁO THỊT BẰM 50G
CHÁO TÔM CUA 50G
CHÁO TÔM CUA 50G 

CHÁO TÔM CUA 50G

2.500 đ/Gói
THÙNG  BÚN RIÊU CUA 80G *30

THÙNG  BÚN RIÊU CUA 80G *30

BÚN RIÊU CUA 80G

BÚN RIÊU CUA 80G

BÚN RIÊU CUA 80G

6.500 đ/Gói
MI UNIF BO RAU THOM 72G

MI UNIF BO RAU THOM 72G

TIÊU SỌ HẠT 50G

TIÊU SỌ HẠT 50G

TIÊU SỌ HẠT 50G

23.700 đ/Gói
THÙNG MÌ SATẾ GIẤY 70G x30

THÙNG MÌ SATẾ GIẤY 70G x30

MÌ SATẾ GIẤY 70G

MÌ SATẾ GIẤY 70G

MÌ SATẾ GIẤY 70G

3.000 đ/Gói
GIM BAD HÀN QUỐC

GIM BAD HÀN QUỐC

GIM BAD HÀN QUỐC

38.900 đ/Gói
CHÁO CÁ LÓC 50G

CHÁO CÁ LÓC 50G

CHÁO CÁ LÓC 50G

3.000 đ/Gói
CHÁO GÀ 50G

CHÁO GÀ 50G

CHÁO GÀ 50G

3.000 đ/Gói