Rau xanh
TẦN Ô GÓI 450GR

TẦN Ô GÓI 450GR

CẢI NGỒNG 450GR

CẢI NGỒNG 450GR

CẢI NGỒNG 450GR

11.200 đ/Kg
CẢI THÌA 450GR

CẢI THÌA 450GR

CẢI THÌA 450GR

10.400 đ/Kg
CẢI NGỌT 450GR

CẢI NGỌT 450GR

CẢI NGỌT 450GR

9.000 đ/Gói
CẢI BÓ XÔI 450GR

CẢI BÓ XÔI 450GR

CẢI BÓ XÔI 450GR

18.200 đ/Gói
MỒNG TƠI 450 GR

MỒNG TƠI 450 GR

MỒNG TƠI 450 GR

9.000 đ/Gói
RAU DỀN 450GR

RAU DỀN 450GR

RAU DỀN 450GR

9.400 đ/Gói
CẢI BẸ XANH 450GR

CẢI BẸ XANH 450GR

CẢI BẸ XANH 450GR

8.300 đ/Gói
RAU MUỐNG HỘT 450GR

RAU MUỐNG HỘT 450GR

CẢI THÌA

CẢI THÌA

CẢI THÌA

1 đ/Kg
CẢI NGỌT

CẢI NGỌT

CẢI NGỌT

1 đ/Kg
CẢI BẸ XANH

CẢI BẸ XANH

XÀ LÁCH XOONG RUỘNG/TA

XÀ LÁCH XOONG RUỘNG/TA 

XÀ LÁCH LOLO XANH

XÀ LÁCH LOLO XANH

XÀ LÁCH BÚP (MỠ)

XÀ LÁCH BÚP (MỠ) 

RAU THƠM CÁC LOẠI

RAU THƠM CÁC LOẠI 

NGÒ RÍ

NGÒ RÍ

NGÒ RÍ

1 đ/Kg
CẦN TÀU/TA

CẦN TÀU/TA

TẦN Ô

TẦN Ô  

TẦN Ô

1 đ/Kg
RAU MUỐNG NƯỚC

RAU MUỐNG NƯỚC