Các loại củ
KHOAI TÂY VÀNG ĐÀ LẠT

KHOAI TÂY VÀNG ĐÀ LẠT

KHOAI TÂY HỒNG ĐÀ LẠT

KHOAI TÂY HỒNG ĐÀ LẠT

KHOAI MỠ

KHOAI MỠ 

KHOAI MỠ

1 đ/Kg
KHOAI LANG NHẬT

KHOAI LANG NHẬT 

Củ sắn

Củ sắn

Củ sắn

1 đ/Kg
CỦ CẢI TRẮNG

CỦ CẢI TRẮNG

CỦ DỀN

CỦ DỀN

CỦ DỀN

1 đ/Kg
CÀ RỐT ĐÀ LẠT

CÀ RỐT ĐÀ LẠT