Bánh kẹo
ĐẬU PHỘNG CHIÊN MUỐI 300G
ĐẬU PHỘNG CHIÊN MUỐI 300G
ĐẬU PHỘNG CỐT DỪA 300G
ĐẬU PHỘNG CỐT DỪA 300G
ĐẬU PHỘNG CHIÊN MUỐI 200G
ĐẬU PHỘNG CHIÊN MUỐI 200G
ĐẬU PHỘNG CỐT DỪA 200G
ĐẬU PHỘNG CỐT DỪA 200G
ĐẬU PHỘNG CỐT DỪA 100G
ĐẬU PHỘNG CỐT DỪA 100G
MỨT ME CAY 190G
MỨT ME CAY 190G

MỨT ME CAY 190G

13.200 đ/Gói
MỨT DÂU TÂY 190G

MỨT DÂU TÂY 190G

MỨT DÂU TÂY 190G

13.200 đ/Gói
MỨT DÂU TẰM 190G

MỨT DÂU TẰM 190G

MỨT DÂU TẰM 190G

13.200 đ/Gói
BÁNH RICHEESE SELIMUT 12G*9

BÁNH RICHEESE SELIMUT 12G*9

KẸO DYNAMITE CHEW CHOCOLATE 125G

KẸO DYNAMITE CHEW CHOCOLATE 125G

BÁNH QUY CREAM-O BROWN CHOCOLATE 85G

BÁNH QUY CREAM-O BROWN CHOCOLATE 85G

BÁNH KEM XỐP PHÔ MAI RECHEESE NABATI 10G *20

BÁNH KEM XỐP PHÔ MAI RECHEESE NABATI 10G * 20

MAGIC CRACKER KEM ĐẬU PHỘNG 108G

MAGIC CRACKER KEM ĐẬU PHỘNG 108G

BÁNH QUY CREAM-O KEM SỮA 85G

BÁNH QUY CREAM-O KEM SỮA 85G

BÁNH QUY CREAM-O KEM DÂU SỮA CHUA 85G

BÁNH QUY CREAM-O KEM DÂU SỮA CHUA 85G

BÁNH QUY CREAM-O KEM CHOCO 85G

BÁNH QUY CREAM-O KEM CHOCO 85G

MAGIC CRACKER KEM PHÔ MAI 108G

MAGIC CRACKER KEM PHÔ MAI  108G

BÁNH QUY CREAM-O KEM VANILLA 93G

BÁNH QUY CREAM-O KEM VANILLA 93G

BÁNH KEM XỐP PHÔ MAI RECHEESE NABATI 75G
BÁNH KEM XỐP PHÔ MAI RECHEESE NABATI 75G
BÁNH PHỒNG TÔM MINI XANH 100G
BÁNH PHỒNG TÔM MINI XANH 100G